PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HOÈ
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1APhạm Thị Hạnh
2Tiếng Việt1BPhạm Thị Hương
3Tiếng Việt1CPhạm Thị Hiền
4Tiếng Việt1DNguyễn Huệ
5Tiếng Việt2AHoàng Thị Hạnh
6Tiếng Việt2BTrần Thị Tú Oanh
7Tiếng Việt2CNguyễn Thị Ngân
8Tiếng Việt2DHoàng Thị Yến
9Tiếng Việt3ANguyễn Thị Hà
10Tiếng Việt3BBùi Thị Xuân
11Tiếng Việt3CNguyễn Thị Phương Thảo
12Tiếng Việt3DĐào Thị Nhớ
13Tiếng Việt4ABùi Thị Thu Hoài
14Tiếng Việt4BBùi Thị Xoan
15Tiếng Việt4CHoàng Thị Dung
16Tiếng Việt5ANguyễn Thị Đông
17Tiếng Việt5BVũ Văn Tuyến
18Tiếng Việt5CNguyễn Thị Xuyến