PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HOÈ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 BAI TẠP CHUYEN DE TI SO PHAN TRAM Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
2 De thi Tieng Anh cua Phuong Truong Tieu hoc Ung Hoe Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
3 De thi HSG Truong Tieu hoc Ung Hoe Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
4 Chuyên đề hình học huyện Ninh Giang 2013 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 03/2013 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 01/2013 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
7 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 12/2012 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 11/2012 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 2 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 1 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]