PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HOÈ
QUẢN LÍ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Lý thuyết PP Bàn tay nặn bột Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
2 19 ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
3 TT 39 - PHỔ CẬP GDTH Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
4 Công văn 616 - ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
5 Nghị định 27 - Xử lí kỉ luật viên chức Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
6 TT 28 - Chế độ làm việc của GV Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
7 Công văn 717 - Đánh giá, Xếp loại HS Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
8 ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
9 CHUẨN NGHỀ NGHIÊP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
10 LUẬT VIÊN CHỨC Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
11 Điều lệ Ban Đại diện CMHS 2011 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
12 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Trần Minh Thái [HyperLink19]
13 Thông tư 32 về việc đánh giá, xếp loại học sinh bậc tiểu học Trần Minh Thái [HyperLink19]