PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HOÈ
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 WEB TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HÒE NINH GIANG HAI DUONG Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
2 BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG 2016- 2017 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
3 CHƯƠNG TRÌNH VUI TẾT TRUNG THU 2016 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
4 MẪU BIÊN BẢN HỌP CNHS ĐẦU NĂM Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
5 DANH MỤC CÁC MODULE BỒI DƯỠNG Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
6 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2016 - 2017_ĐÔNG Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
7 Giao an lop 5 - Tuan 05 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
8 Giao an lop 5 - Tuan 04 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
9 Giao an lop 5 - Tuan 03 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
10 Giao an lop 5 - Tuan 02 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
11 Giao an lop 4 - Tuan 04 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
12 Giao an lop 4 - Tuan 03 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
13 Giao an lop 4 - Tuan 02 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
14 Bia giao an Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
15 Giao an lop 5 - Tuan 01 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]
16 Giao an lop 4 - Tuan 01 Đỗ Văn Chiến [HyperLink19]