PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HOÈ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định chuẩn Quốc gia mức độ I và Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 22/05/2024 [HyperLink19]
2 NỘI QUY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HÒE NĂM HỌC 2018-2019 01/10/2018 [HyperLink19]
3 THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG 25/12/2017 [HyperLink19]
4 Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trường Tiểu học Ứng Hòe 20/12/2017 [HyperLink19]
5 BIEN BAN SINH HOAT CHUYEN MON THEO NGHIEN CUU BAI HOC 15/08/2017 [HyperLink19]
6 TÀI LIỆU TẬP HUẤN RA ĐỀ KTDK THEO TT22 21/03/2017 [HyperLink19]
7 HOP DONG LAO DONG HOP DONG LAO DONG 27/10/2016 [HyperLink19]
8 QUY CHE NANG LUONG TRUOC HAN_TIEU HOC UNG HOE 06/10/2016 [HyperLink19]
9 DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP 2016 - 2017 28/09/2016 [HyperLink19]
10 DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN 2016 19/09/2016 [HyperLink19]
11 Bài thi tìm hiểu Luật PCBLGD 14/09/2014 [HyperLink19]
12 Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 31/08/2013 [HyperLink19]
13 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Sở GD 31/08/2013 [HyperLink19]
14 Biểu mẫu GVCN báo cáo 31/08/2013 [HyperLink19]
15 QĐ Tuyên dương khen thưởng HS 31/08/2013 [HyperLink19]
16 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY 31/08/2013 [HyperLink19]
17 Nội quy, quy chế hoạt động 29/08/2013 [HyperLink19]
18 Chương trình môn Kĩ thuật 4 29/08/2013 [HyperLink19]