PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HOÈ
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Bản quyền thuộc về trường Tiểu học Ứng Hòe
Địa chỉ: Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203760774
Hiệu trưởng: Lê Thị Minh Thu - Trưởng ban biên tập
Đăng nhập