PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HOÈ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STN-02918 Con cáo và chùm nho = The fox and the grapesThùy TrangSách thiếu nhi Trong kho
STN-02917 Con cáo và chùm nho = The fox and the grapesThùy TrangSách thiếu nhi Trong kho
STN-02916 Con cáo và chùm nho = The fox and the grapesThùy TrangSách thiếu nhi Trong kho
STN-02915 Con cáo và chùm nho = The fox and the grapesThùy TrangSách thiếu nhi Trong kho
STN-02914 Con cáo và chùm nho = The fox and the grapesThùy TrangSách thiếu nhi Trong kho
STN-02913 Con cáo và chùm nho = The fox and the grapesThùy TrangSách thiếu nhi Trong kho
STN-02912 Con cáo và chùm nho = The fox and the grapesThùy TrangSách thiếu nhi Trong kho
STN-02911 Con cáo và chùm nho = The fox and the grapesThùy TrangSách thiếu nhi Trong kho
STN-02910 Con cáo và chùm nho = The fox and the grapesThùy TrangSách thiếu nhi Trong kho
STN-02909 Con cáo và chùm nho = The fox and the grapesThùy TrangSách thiếu nhi Trong kho
STN-02908 Trí khôn của ta đây = Here's my wisdomNguyễn Chí PhúcSách thiếu nhi Trong kho
STN-02907 Trí khôn của ta đây = Here's my wisdomNguyễn Chí PhúcSách thiếu nhi Trong kho
STN-02906 Trí khôn của ta đây = Here's my wisdomNguyễn Chí PhúcSách thiếu nhi Trong kho
STN-02905 Trí khôn của ta đây = Here's my wisdomNguyễn Chí PhúcSách thiếu nhi Trong kho
STN-02904 Trí khôn của ta đây = Here's my wisdomNguyễn Chí PhúcSách thiếu nhi Trong kho
12345678910...