PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HOÈ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01132 Toán 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuĐỗ Đức TháiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01131 Toán 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuĐỗ Đức TháiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01130 Toán 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuĐỗ Đức TháiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01129 Toán 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuĐỗ Đức TháiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01128 Tự nhiên và xã hội 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01127 Tự nhiên và xã hội 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01126 Tự nhiên và xã hội 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01125 Tự nhiên và xã hội 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuMai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01124 Đạo đức 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuLưu Thu ThủySách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01123 Đạo đức 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuLưu Thu ThủySách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01122 Đạo đức 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuLưu Thu ThủySách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01121 Đạo đức 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuLưu Thu ThủySách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01120 Mỹ thuật 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuPhạm Văn TuyếnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01119 Mỹ thuật 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuPhạm Văn TuyếnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01118 Mỹ thuật 1 sách giáo viên- bộ cánh diềuPhạm Văn TuyếnSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...