PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ỨNG HOÈ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 sao mai 22 220000
8 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
9 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
10 Quản lý giáo dục 36 360000
11 Sách pháp luật 41 8058500
12 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
13 Học trò cười 43 210010
14 Tạp chí thiết bị giáo dục 43 279500
15 Dạy và học ngày nay 48 484700
16 Giáo Dục tiểu học 54 260500
17 Khoa Học giáo dục 65 685500
18 Thế giới trong ta 67 735000
19 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
20 Tạp chí giáo dục 98 1097700
21 Toán tuổi thơ 106 697000
22 Sách Hồ Chí Minh 106 3040700
23 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
24 Thế giới mới 142 1817600
25 Sách nghiệp vụ 1002 20175800
26 Sách thiếu nhi 1442 44499465
27 Sách tham khảo 1537 39718100
28 Sách giáo khoa 1618 12234600
 
TỔNG
6818
136589575